ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia 2017

Prievidzský kostol v nedeľu 25. júna poskytol priestor pre prijatie štyroch mladých ľudí medzi dospelých členov nášho cirkevného zboru. Pred Pána a cirkevný zbor sa postavili Daniel Samuel Mikuláš, Sebastián Pecho, Marián Šagúl a Diana Urbáneková, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu a prvýkrát pristúpili k Večeri Pánovej. Táto sviatosť im bola prislúžená za účasti rodičov a iných príbuzných, ale aj širšej rodiny, za ktorú možno označiť cirkevný zbor. Duchovná výchova dnešných konfirmandov totiž neleží len na pleciach rodičov, krstných rodičov a duchovných pastierov, ale všetkých nás. Mnoho ráz sa dnes spomínalo slovko smer. Aby mladí ľudia kráčali správnym smerom, na to sme tu aj my ostatní.
Služby Božie začali slávnostným nástupom konfirmandov na čele so zborovou farárkou Blankou Kostelnou a zborovým kaplánom Michalom Tekelym. Po oslovení sestrou farárkou pokračovali služby Božie v nedeľnej liturgii až do chvíle, kým sa konfirmandom, ale aj ostatným účastníkom, neprihovoril brat kaplán. Na základe známeho biblického textu o ukončení Noáchovej plavby pri potope sveta a vypustení krkavca a holubice, spojil dva prvky, slobodu a zodpovednosť, do jedného celku. Kázanie síce smerovalo k mladým, ale na životných príkladoch určite obohatilo aj starších poslucháčov.
Po odpovediach na konfirmačné otázky, vyhlásila sestra farárka konfirmandov za dospelých členov cirkvi. Nasledovalo osobné konfirmovanie a modlitba konfirmandov. Modlitbu zboru za mladých členov sa pomodlil brat Peter Majerík a po ich poďakovaní sa im prihovoril zástupca zborového dozorcu Štefan Hurný. Ten sa poďakoval aj v mene konfirmovaných obidvom duchovným za ich vedenie na hodinách konfirmačnej prípravy. Po nasledovnej spovedi pristúpili prvýkrát k Večeri Pánovej najskôr konfirmandi, potom ich rodinní príslušníci a napokon ostatní členovia zboru. Po prijatí sviatosti bolo udelené požehnanie aj mladším deťom.
Slávnosť bola ukončená hymnou Hrad prepevný a rozlúčkou vo vestibule kostola nielen s duchovnými, ale aj s pozdravením a blahoželaním konfirmadom. Nasledovalo ešte spoločné fotografovanie a neodmysliteľné diskusné hlúčiky pred kostolom.
Pán so všetkými Vami!

Ing. Peter Majerík