ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Svetové dni modlitieb v Kremnici

„Som k tebe nespravodlivý?" Túto otázku dáva hospodár robotníkovi na vinici v podobenstve Pána Ježiša. Táto otázka bola aj témou Ekumenického svetového dňa modlitieb v Kremnici, ktorého sa zúčastnil spevokol nášho cirkevného zboru a niektorí členovia zboru.
Keď nám brat kaplán tlmočil pozvanie brata farára z Kremnice zúčastniť sa bohoslužby na Svetovom dni modlitieb v Kremnici, boli sme milo prekvapení. Málokto od nás do tohto zboru už zavítal a veľa sme o ňom nevedeli. Nikto z nás si neuvedomuje, že je to náš susedný zbor. Má podobné zloženie ako náš zbor, postihuje celý okres. Zahŕňa Kremnicu, Žiar nad Hronom a ďalších dvadsať deväť obcí.
3. marca 2017 o 16. hodine sme sa stretli pri fare v Kremnici, spevokol a ďalší členovia zboru. Prijali sme pozvanie na krátke pohostenie a bratia a sestry zo spevokolu si išli precvičiť piesne. My ostatní sme obdivovali krásny kostol. Spoločne sme si v kremnickom kostole potvrdili pravidlo relativity. Všetkým sa nám zdá, že naše kostoly v Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch sú chladné. Zistili sme, že to nie je až také studené ako si myslíme. Kostol v Kremnici je: „nádherný a mrazivý", ako ho nazval domáci brat farár. Je to preto, lebo je kamenný a úplne bez kúrenia. Ale ja by som ho nazval aj útulný. Možno vám to do tohto opisu nesedí, ale v laviciach boli teplé deky, do ktorých sme sa počas bohoslužieb zabalili. Dávalo to nielen pocit tepla, ale aj útulnosti a určitého rozmeru romantiky, ktorý sa ťažko opisuje a treba ho len zažiť. Ale podnetov, ktoré nás zahriali, bolo omnoho viac.
Hriala nás radosť zo spoločenstva bratov a sestier nielen v kostole, ale i v celej Pánovej cirkvi. Dokonca aj so sestrami s Filipín, ktoré program pripravili. Sestrám z domácich zborov sa výborne podarilo predstaviť ťažký život žien na Filipínach.
Bohoslužby boli výborne pripravené, modlitby boli konkrétne za potreby sestier z Filipín a organizácii, ktoré im pomáhajú. Rovnako aj zbierka, do ktorej sme prispeli, bola adresná na pomoc sestrám z Filipín. Jednotlivé vstupy boli predelené piesňami nášho spevokolu. Vďaka Bohu za Mirku a ochotné sestry a bratov zo zboru. Ich vystúpenie bolo ozaj krásne. Stretli sme sa s veľkou vďakou a uznaním od všetkých zúčastnených. Náš zbor sa dostáva do povedomia ako: „zbor s tým výborným spevokolom".
Ďalší spôsob, ktorým sme sa zahriali bol spev. Nie obrazne, ale doslovne, nakoľko sme spievali pieseň Halelu, Halelu, Halelu ..., kde časť verša spievajú ženy a druhú muži. Ktorá skupina spieva tá stojí a druhá sedí, potom naopak. Časti veršov sa rýchlo striedali a my sme podľa toho vstávali a sadali a spievali, až sme sa zahriali.
Kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka a seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudákova. Vo svojej kázni nám vysvetlila, že niektorí ľudia z Kremnice razia mince a pri ich výrobe sa môžu zamysleť: „Bude táto minca použitá spravodlivo?" Aby sme si pamätali tieto bohoslužby a slová, ktoré sme počuli, všetci sme dostali zrnká ryže, ktoré nám tento deň budú dlho pripomínať.
Po bohoslužbách sme strávili spoločné chvíle s domácimi zboru a s ostatnými prítomnými na spoločnom pohostení. Na záver sme si spravili prehliadku nočnej Kremnice.

Miloš Krpelan