ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Nový člen cirkvi Kristovej a nášho cirkevného zboru

V prvú nedeľu po Svätej Trojici sme na službách Božích v Prievidzi prijali do spoločenstva cirkvi nového člena nášho zboru, a to malú Lujzu. Služby Božie boli obohatené krstom Svätým. Brat kaplán v krstnom príhovore oslovil rodinku malej Lujzy, ale aj ostatných prítomných slovami Lukášovho evanjelia, z 9. kapitoly, 24. verša: Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho!
Hovoril o tom, ako by sme mali svoj život nastaviť na večnosť, vieru a spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Spoločenstvo s Bohom, v ktorom môžeme mať skutočne naplnený život v pravde, ktorou je len On. Aj téma nedele (medzi láskou a bohatstvom), spolu s piesňami z evanjelického spevníka, krásne dopĺňali jeho slová z krstného príhovoru. Za cirkevný zbor prajeme malej Lujze, aby takýto život s Bohom sprevádzal ju aj celú jej rodinu po všetky časy.

Mgr. Michal Tekely