ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín na chate v Kamenci

Stretnutie členov nášho zboru na chate v lese, ktoré mávame pravidelne každý rok, sme mali tentokrát 5. júla 2017 na chate v Kamenci na Držkovej. Stretli sme sa na fare v Zemianskych Kostoľanoch a autami sa presunuli na chatu. Bolo to pre vačšinu z nás niečo nové, nakoľko na tejto ešte stretnutie nebolo. Cesta našou krásnou slovenskou prírodou nám rýchlo ubehla a ocitli sme sa v nádhernom prostredí lesa pri chate.
Ranný svieži vzduch vytváral mierny pocit chladu a tak príprava a rozloženie ohňa bola prvá činnosť, ktorá nás čakala a zahriala. Deti hneď preskúmali okolie a zistili,že chata obsahuje aj prírodný vodovod - prameň, ktorý sa nachádza za ňou. Miestni ho volajú Studená voda. Po otestovaní sme zistili, že názov mu právom patrí, ale voda je výborná.
Program sme začali modlitbou a krátkym zamyslením na text z Božieho slova zo Skutkov apoštolov 14. kapitoly, 8. až 20. verša. Príbeh hovorí o uzdravení chromého od narodenia Pánom Bohom prostredníctvom apoštola Pavla. Zaujali nás na ňom tri veci: 1. chromý veril v svoje uzdravenie, aj keď už bol dospelý a od narodenia bol chromý; 2. apoštol Pavel svojou službou pomohol chromému človeku (Svojou službou smerujeme pohľad ľudí na Boha. Služba ľudí v Kristovej cirkvi je predmetom pozorovania a hodnotenia širšej spoločnosti.); 3. Pavel upriamuje pozornosť na Pána Boha (Poukazuje na to,že chromý vďačí za uzdravenie Pánu Bohu, nie Pavlovi.).
Po zaspievaní piesne nám brat kaplán predniesol prednášku na tému Martin Luther. Dozvedeli sme sa veľa nových informácii. Pripravil si prednášku k 500. výročiu reformácie nielen zo všeobecne známych faktov, ale aj z geopolitického a historickáho pohľadu obdobia, v ktorom Matin Luther žil a pôsobil. Spoznali sme aj akí boli jeho rodičia, aké bolo jeho pôvodné meno. Vykreslil nám jeho povahové črty, priateľov aj spôsob komunikácie s ľuďmi. Bolo to veľmi prínosné a obohacujúce pre nás všetkých. Tak som si uvedomil, že sa niekedy hrdíme, že sme evanjelici, ale mnohé veci, na ktoré môžeme byť právom hrdí, nevieme. Vedeli ste napríklad, že Martim Luther je nemecký Ľudovít Štúr, že jemu vďačí nemecký národ za základy spisovného nemeckého jazyka, ktorý začal používať v svojej literárnej tvorbe?
Deti mali pripravenú rovnakú tému, ktorú im pripravila Ivetka. Po prednáškach nasledovala spoločná opekačka, rozhovory a spoločné aktivity s deťmi. Čas rýchlo ubehol a bolo potrebné ísť domov. Dobre nám padlo pozvanie od našich drahých kaplánovcov na rozlúčkovú šálku kávy u nich na fare.
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie spoločných chvíľ a za bratov a sestry, vďaka ktorým bolo stretnutie také výborné. Ďakujeme bratovi Jankovi Kunešovi za vybavenie chaty, kde môžeme prežívať takéto krásne chvíle v prírode. Ďakujeme Michalovi za výborný výklad, Mirke za kávu a všetkým, ktorí prišli, za spoločne prežité chvíle.

Miloš Krpelan