ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátny deň v Martine

V nedeľu 10. septembra 2017 sme sa zišli v Martine ako jedna veľká rodina zo všetkých cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu na Seniorátnom dni 2017.
Seniorátny deň sme začali všetci spoločne službami Božími na Memorandovom námestí v Martine. Bolo pekné vidieť pohromade toľko bratov a sestier z cirkevných zborov, ktorí spoločne oslavovali spevom a modlitbami Pána Boha. Služby Božie sa konali vonku, pod holým nebom. Kázňou slova Božieho nám poslúžil náš brat senior Marián Kaňuch. Po kázni spieval spevokol Cirkevného zboru Martin. Po skončení služieb Božích nasledovala prestávka na občerstvenie a na rozhovory.
Následne sa konali semináre. Bolo veru z čoho vyberať. Rôzne témy, rôzni prednášajúci – mohli ste si vybrať, čo Vás najviac zaujíma.
1. Božia láska – východisko pre komunikáciu a vzťahy v cirkvi (Katarína Valčová).
2. Martin Luther a Žalmy (Bohdan Hroboň).
3. Diskusia s prekladateľom knihy: M. Luther (autor: Heinz Schilling) (Peter Balko a Daniel Beňuch).
4. Ako pristupovať k čítaniu Biblie? (Adrián Kacián).
5. Manželstvo Martina a Kataríny Luther a jeho aplikácia (Marián a Oľga Kaňuchovci).
6. Diakonická práca v cirkevnom zbore (Lenka Taškárová).
7. Princípy kresťanskej výchovy a vzdelávania od Reformácie po dnešok (Janka Bosáková).
8. Čo prináša smútok? Čo nám pomáha nájsť radosť po strate blízkeho? (Natália Kaciánová).
9. Tvorivý program pre deti.
10. Program pre dorast a mládež.
Ľudia, ktorí prichádzali zo seminárov boli nadšení. Bolo to skutočne obohacujúce.
Spoločný obed sme si mohli vychutnať v krásnej zrekonštruovanej jedálni evanjelickej školy v Martine. Po obede nasledoval popoludňajší program, ktorý bol tiež pestrý. Mohli ste si vybrať, na čo ste mali chuť:
1. Komentovaná prehliadka Martinského národného cintorína (Jelka Borcovanová).
2. Prednáška o histórii Turčianskeho seniorátu (Miloš Kovačka).
3. Spovedné rozhovory (Margita Dieová, Jozef Havrila, Blanka Kostelná).
4. Futbalový zápas: ordinovaní vs. neordinovaní (vyhrali ordinovaní!!!).
5. Divadelné predstavenie „Martin Luther“ v podaní študentov ESŠ Martin.
6. SEM – atrakcie.
7. Tvorivé dielne pre deti.
8. Výstava „Re500formácia“.
Na záver sme sa všetky skupinky zišli v chráme Božom, aby sme zhodnotili náš seniorátny deň, aby sme poďakovali organizátorom, ale v prvom rade nášmu láskavému Pánovi, že sme z jeho milosti mohli prežiť takto spolu vzácnu nedeľu. V nedeľný večer, na záver seniorátneho dňa, sa ešte konalo predstavenie novej opery Hrad prepevný, ktorú skomponoval Víťazoslav Kubička. Opera je o Martinovi Lutherovi a diele reformácie, bola hraná v evanjelickom kostole v Necpaloch. Celý seniorátny deň Turčianskeho seniorátu 2017 vnímame ako veľmi vydarený a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave. Sme šťastní, že sme aj my mohli byť súčasťou veľkého spoločenstva ľudí, ktorí milujú Pána Boha.

Mgr. Blanka Kostelná