ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia

V nedeľu 17. júna 2018 boli služby Božie v prievidzskom kostole obohatené o konfirmačnú slávnosť. A tak prvýkrát pristúpili k spovedi a stolu Pánovmu piati mladí ľudia: Emma Gubová, Zuzana Šandriková, Erik Gubov, Tadeáš Mikulík a Ján Plachý. Zároveň sa stali dospelými členmi nášho cirkevného zboru. To všetko za prítomnosti svojich najbližších, ale aj členov zboru z rôznych jeho kútov.
Po slávnostnom nástupe kňazov a konfirmandov začali bohoslužby privítaním. Sviatočnosť chvíle zvýrazňovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia konfirmandov, ale taktiež pekne vyzdobený kostol. Úvod služieb Božích odslúžil brat farár Mgr. Michal Tekely a po ňom sa v konfirmačnom príhovore postavila za kazateľnicu sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná. Zazneli pekné slová i príklady z Biblie na posilnenie viery nielen mladých pristupujúcich ale všetkých nás. Viackrát sestra farárka použila slovo „korene". Aj vysvetlila dôvod. Čo má byť koreňom našej viery, alebo skôr Kto, a prečo sa bez koreňov nedá existovať.
Preskúšanie konfirmandov pôsobilo viac-menej symbolicky, lebo nebyť drobnej trémy, na mladých ľuďoch bolo vidieť, že konfirmačná príprava zanechala svoje ovocie. Dala im dobrý základ, na ktorom teraz môžu stavať svoju životnú stavbu. Ako viackrát zaznelo z rôznych úst, aby konfirmácia bola začiatkom a nie koncom ich zborového života. Po slávnostnom akte konfirmácie krátko pozdravil konfirmandov zborový dozorca Ing. Ján Kuneš a s príhovorom za zbor vystúpil brat Miloš Krpelan. Po sľube a poďakovaní konfirmandov pokračovala liturgia Večerou Pánovou.
Prví pristúpili k stolu Pánovmu konfirmandi. Po nich ich rodinní príslušníci a napokon aj prítomní členovia zboru. Na záver bohoslužieb zaznela hymna „Hrad prepevný" a po rozlúčke s podaním rúk prebehlo ešte fotografovanie. Prajeme všetkým oslávencom, aby tie fotografie nebolo to jediné, čo im z dnešnej slávnosti zostane.

Ing. Peter Majerík