ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

V druhú májovú nedeľu boli služby Božie v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi. Dôvodom bola pripomienka Dňa matiek. Celé bohoslužobné dianie sa nieslo v tomto duchu, vrátane kázne sestry farárky, liturgických piesní, epištoly a Božieho slova vôbec. Vypichnutie podstaty matky a materstva ako Božieho úmyslu v pokračovateľskej línii ľudstva. A nielen úmyslu, ale aj požehnania. Daru nehodnému ľudskému stvoreniu.
Po kázni bola liturgia pretrhnutá vystúpením detí. Piesne a recitácia boli opäť oslavou matiek, na veľkú radosť tých prítomných, ale bola to predovšetkým oslava nášho nebeského Otca za tento dar a Jeho nekonečnú lásku pri jeho rozdávaní.
Mimoriadnym spestrením po ukončení programu detí bola kytica červených ruží pre našu sestru farárku pri príležitosti jej narodenín.

Ing. Peter Majerík