ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie v Prievidzi

V sobotu 20. októbra sa uskutočnilo v evanjelickom kostole v Prievidzi misijné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia nielen zo Slovenska. Z neďalekého Česka k nám zavítal senátor PhDr. Zdeněk Papoušek, ktorý prišiel pozdraviť víťazov Medzinárodných majstrovstiev v znalosti Biblie.
Na úvod všetkých privítal zástupca zborového dozorcu Štefan Hurný. Potom jeden z víťazov Majstrovstiev Michal Kohút pár vetami vysvetlil, ako vznikol nápad toto stretnutie uskutočniť a vyzval ďalšieho z víťazného družstva Ing. Milana Košu k úvodnej modlitbe. Prvú prednášku na tému Aby sa Božie slovo v nás stávalo telom mal hosť z Českej republiky Dr. Zdeněk Papoušek. Jeho slovo bolo dobre pripravené a veľmi zaujímavé.
O duchovné piesne s jasne oslovujúcimi textami sa starala hudobná skupina Escape z kresťanského spoločenstva Radostné srdce Partizánske. Akciu tiež prišiel podporiť pastor tohto spoločenstva Peter Wiesner a veriaci z katolíckeho spoločenstva Jozue.
Po prestávke, ktorú využilo RTV Prievidza na rozhovory, pokračoval program piesňami a prednáškou zborového kaplána Mgr. Emila Hankovského. Jeho prednáška sa vyznačovala krásnym nadpájaním jednotlivých textov Biblie. Ako posledný prednášajúci sa predstavil Ing. Peter Pavelka, pastor Kresťanského zboru v Žiline. Jeho prednáška sa dotýkala sŕdc mnohých zúčastnených. Po skončení viacerí vyjadrili túžbu v takýchto stretnutiach pokračovať.

Michal Kohút