ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici

13. októbra 2018 sme sa po dvoch rokoch mohli opäť zísť na seniorátnom stretnutí mužov. Tentokrát v Blatnici. Z nášho zboru sme sa zúčastnili piati bratia, jedna sestra a aj traja nečlenovia nášho zboru, ktorí prijali pozvanie ísť s nami na toto stretnutie.
Jeho témou bolo Z pasivity do aktivity. Základným biblickým textom zasa slová z Prvej knihy Mojžišovej, 2. kapitoly, 15. verša: „Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.”
Na stretnutí zazneli dve prednášky. Prvým prednášajúcim bol Dušan Vaňko, zborový farár z Košece. Jeho biblický výklad zo spomínaného základného textu Biblie bol zameraný práve na hlavnú tému stretnutia. V prednáške zdôraznil, že Pán Boh nestvoril človeka k lenivosti, ale k činorodému životu a práci, ktorá ho napĺňa a prináša mu úžitok.
Potom brat Labaj rozpovedal osobný príbeh, v ktorom zaznelo, že ako vták potrebuje lietať, človek potrebuje pracovať. Ale ani vták nelieta celý deň, tak aj my potrebujeme pracovať v rozumnej miere a potrebujeme aj oddych, tráviť čas s rodinou a v spoločenstve. Následne brat senior Marián Kaňuch odprezentoval veľmi zaujímavú štúdiu o tom, prečo ľudia majú problém sa zapájať do diania vo svojom okolí.
Medzi slovom nám hudobne poslúžilo mužské farárske zoskupenie. V závere prebehla panelová diskusia k danej téme, v ktorej vystúpili bratia Branislav Záborský, Daniel Beňuch a Vladimír Bargár. Diskusiu moderoval Ivan Trepáč. Po diskusii zástupcovia jednotlivých zborov povedali, odkedy sa schádzajú a ako prebiehajú ich stretnutia mužov.
Na privítanie, cez prestávku a po skončení stretnutia nám domáci zboru pripravili chutné pohostenie, počas ktorého sme čas strávili aj spoločnými rozhovormi.
Vďaka Pánu Bohu za požehnanie nádherných spoločných chvíľ.

Miloš Krpelan