ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie žien

23. septembra 2018 v 17. nedeľu po Svätej Trojici sa zúčastnili členovia nášho cirkevného zboru na Seniorátnom dni žien Turčianskeho seniorátu v Mošovciach. Hlavné témy boli dve: Chvála súcej ženy a Osudová láska Jána Kollára.
Po privítaní a oboznámení sa s programom domácou sestrou farárkou Mgr. Andreou Cabadovou a úvodnej modlitbe sa prihovorili hostia - starosta Mošoviec a primátor Turčianskych Teplíc. Po piesni z Evanjelického spevníka hovorila sestra farárka na prvú tému, kde vyzdvihla prácu žien v rodine, zamestnaní, aj v cirkvi.
Potom pozdravil stretnutie tromi piesňami mužský spevokol z Mošoviec. V podaní lektorky Múzea Jána Kollára v Mošovciach pani Brázdovej sme si vypočuli prednášku k druhej téme. V nej nám priblížila život Jána Kollára od narodenia, cez mladosť, po dospelosť.Oboznámila nás s jeho starosťami, ale aj radosťami. Priblížila jeho lásku k Frederike Schmiedovej, ktorá sa naplnila až po dlhých pätnástich rokoch.
V podaní hudobno-recitačnej skupiny sme si vypočuli piesne a básne viažúce sa k Jánovi Kollárovi. Podfarbené hudbou modlitbou ukončila sestra farárka stretnutie a pozvala prítomných na bohaté občerstvenie.
Na záver sa naša výprava zúčastnila prehliadky Múzea Jána Kollára a po nej sme sa s Božou pomocou vrátili šťastne domov.

Mária Mikulášová