ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva zo Súľova - Hradnej

Keď sa zhruba pred rokom členovia nášho zboru zúčastnili na výročí posviacky miestneho kostola v Súľove - Hradnej, strávili v spoločnosti tunajších bratov a sestier veľmi príjemný sviatočný deň. Veríme, že v nedeľu 5. augusta sme u nás v Prievidzi mohli „vrátiť požičané".
Autobus s hosťami prišiel tesne pred začiatkom služieb Božích, ale ešte stihli drobné pohostenie a úpravu po ceste. A tak dnes slúžila Pánovi v Prievidzi nielen naša sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná, ale poslúžil aj brat farár Mgr. Marek Hrivňák. Tak pri sviatočnej liturgii, ako aj pri Večeri Pánovej. Vzhľadom na hojný počet pristupujúcich sme veru boli v kostole dlhšie, ako zvyčajne.
V závere bohoslužieb hosťujúci brat farár poďakoval sestre farárke i celému zboru za prijatie a kytica červených ruží len zvýraznila vďaku a spokojnosť našich hostí. Tí si ešte potom išli prezrieť výstavu k 500. výročiu reformácie v našej zborovej miestnosti.
Potom už prišlo len želanie šťastnej cesty pri návrate domov a vyjadrenie, že azda sa nevidíme pri takejto príležitosti poslednýkrát.

Ing. Peter Majerík