ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň

8. septembra v sobotné ráno sa členovia našej cirkvi začali schádzať na fare v Zemianskych Kostoľanoch. Prichádzali mladí, seniori i rodiny s deťmi. Brat Miloš Krpelan pripravil s presbytermi pekný program. Tému si zvolil Cirkev nevesta Kristova - potrebujeme cirkev?
Keď prišli hostia, presunuli sme sa do kostola. Brat Krpelan nás privítal a požiadal sestru farárku Blanku Kostelnú, Štefana Ruttmara a sestru Danielku o modlitby za požehnaný priebeh nášho zborového dňa. Zaspievali sme prvú pieseň Vďaka za toto krásne ráno. Vystúpil brat Branislav Záborský, dozorca z Cirkevného zboru Háj. Podal svedectvo o tom, ako spoznal Pána Ježiša. Pokračovala sestra Anna Lechtová úvahou Neviditeľná cirkev - nevesta Kristova; čo tvorí biele rúcho nevesty. Ďalšie zamyslenie na hlavnú tému mal brat farár Tomáš Lipovský z Cirkevného zboru Háj. Zameral sa hlavne na otázku, či potrebujeme cirkev. Pri svojom vystúpení komunikoval s prítomnými. Svojim výkladom nás veľmi upútal. Nasledovali piesne Bože veľký milostivý a Za ruku veď ma, Pane. Brat Miloš potom vyzval Dianku Urbánekovú, Lydku Krpelanovú a Danka Mikuláša, aby porozprávali, čo zaujímavé a hlavne duchovné zažili počas prázdnin. Následne sa sklonil k najmenším účastníkom a vyzval ich tou istou otázkou. Deti boli milé, smelé, nehanbili sa rozprávať. Nasledovala pieseň Na nebeských vtáčkov pozri. Všetky piesne hudobne doprevádzali Ivanka a Lydka Krpelanové. Po záverečných modlitbách nám sestra farárka udelila požehnanie.
Presunuli sme sa do farskej záhrady, najskôr na chutný guláš. Poobedný program bol pútavý hlavne pre deti. Brat Michal Kohút pripravil pre ne zaujímavý kvíz v poznaní Biblie. Vyšantili sa aj v skákacom hrade, zahrali si aj vodný futbal. V priestoroch kostola sa práve Michal Kohút, člen víťazného družstva Medzinárodných majstrovstiev v znalosti Biblie v Prahe, podelil o zážitky a premietol video z tejto súťaže.
Ďakujeme všetkým, čo rôznym spôsobom prispeli k peknému dňu. Najviac Pánu Bohu, že nám ho požehnal.

Mgr. Anna Lechtová