ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Formula svornosti

Šmalkaldské články Dôkladné, čisté, správne a konečné zopakovanie a vysvetlenie niektorých článkov Augsburského vierovyznania, o ktoré svojho času povstali spory medzi niektorými teológmi tohto vierovyznania, podľa Božieho slova a súhrnného obsahu nášho kresťanského učenia doložené a zrovnané.

Dokument vo formáte pdf