ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Výročný účtovný a volebný konvent

Buletin V poslednú nedeľu mesiaca február sme sa zišli zo všetkých kútov nášho zboru v prievidzskom kostole na konvente. Vypočuť si správy za minulý rok, plány a predsavzatia na ten súčasný, ale taktiež zvoliť nového zborového dozorcu, stal sa ním brat Štefan Hurný, a po presbyteroch, ktorí ukončili z rôznych dôvodov svoje členstvo v tomto orgáne, zvoliť aj „novú krv". Novinkou pre nás bolo aj vytvorenie pozícií filiálnych kurátorov. Končiacim funkcionárom ďakujeme za odvedenú prácu a novozvoleným vyprosujeme Božiu pomoc v ich diele. Voľby prebehli pod vedením brata Ing. Jána Beňucha, dozorcu Turčianskeho seniorátu.
Novinkou v našom zbore bol aj informačný buletin, ktorý bol distribuovaný týždeň pred konaním konventu i k dispozícii na webovej stránke zboru. Obsahoval takmer všetky správy i návrh štatútu, aby sa účastníci konventu mali možnosť oboznámiť sa s predmetnými informáciami. Pretože práve zborový štatút doznal istých zmien, ktoré veľmi podrobne, aj s dôvodmi, rozviedol brat kaplán.
V závere bolo prednesené a prijaté, okrem iných, aj uznesenie konventu k aktuálnemu dianiu v ECAV.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Hlavným mottom ekumenického stretnutia v evanjelickom chráme v Prievidzi v tretiu januárovú sobotu bolo Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Túto pobožnosť sme pripravili spoločne s katolíckymi farnosťami Prievidza - mesto a sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky). Takmer plný kostol veriacich obidvoch vierovyznaní svedčí, že dobré dielo sa podarilo.

Článok            Fotografie