ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


Farský úrad

Nedožerská cesta 4
971 01  Prievidza

Zborový kaplán:
Mgr. Emil Hankovský

Telefón: 046/548 86 08
mobil: 0950 598 396

Facebook: Facebook
e-mail:
emil.hankovsky[z]gmail.com

Číslo účtu:
SK9102000000000036432382
kód banky: 0200

Handlová

Železničiarska 19
972 51  Handlová

Prievidza

Tajovského 27
971 01  Prievidza

Nitrianske Pravno

Klub dôchodcov, Dlhá 22
972 13  Nitrianske Pravno

Zemianske Kostoľany

Partizánska 188/28
972 43  Zemianske Kostoľany
Kontakty