ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Kostoly a modlitebne

Vysviacka Vysviacka modlitebne v Handlovej (apríl 2019).


Rekonštrukcia Rekonštrukcia modlitebne v Handlovej - pred vysviackou (jar 2019).


Upratovanie kostola Upratovanie kostola v Prievidzi (jar 2018).


Rekonštrukcia hrobky Rekonštrukcia hrobky v kostole (leto 2013).


Rekonštrukcia fary Rekonštrukcia fary v Zemianskych Kostoľanoch (jar 2011).


Zemianske Kostoľany Kostol v Zemianskych Kostoľanoch.


Prievidza Kostol v Prievidzi.


Handlová Modlitebňa v Handlovej.