ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Kostoly a modlitebne

Vysviacka Vysviacka modlitebne v Handlovej (apríl 2019).


Rekonštrukcia Rekonštrukcia modlitebne v Handlovej - pred vysviackou (jar 2019).


Upratovanie kostola Upratovanie kostola v Prievidzi (jar 2018).


Rekonštrukcia hrobky Rekonštrukcia hrobky v kostole (leto 2013).


Rekonštrukcia fary Rekonštrukcia fary v Zemianskych Kostoľanoch (jar 2011).


Zemianske Kostoľany Kostol v Zemianskych Kostoľanoch.


Prievidza Kostol v Prievidzi.


Handlová Modlitebňa v Handlovej.