ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo veľkonočnom období.

Pozývame Vás 28. apríla do Handlovej na vysviacku modlitebne, viac v sekcii Pripravujeme. V túto nedeľu na ostatných bohoslužobných miestach v zbore služby Božie nebudú!

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na zborovú turistiku.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Kostoly a modlitebne

Rekonštrukcia Rekonštrukcia modlitebne v Handlovej - pred vysviackou (jar 2019).


Upratovanie kostola Upratovanie kostola v Prievidzi (jar 2018).


Rekonštrukcia hrobky Rekonštrukcia hrobky v kostole (leto 2013).


Rekonštrukcia fary Rekonštrukcia fary v Zemianskych Kostoľanoch (jar 2011).


Zemianske Kostoľany Kostol v Zemianskych Kostoľanoch.


Prievidza Kostol v Prievidzi.


Handlová Modlitebňa v Handlovej.