ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Deti, mládež, rodina

Konfirmácia Konfirmácia.

Uvedenie Uvedenie novozvolených funkcionárov do služby.

Krst Krst Mii Procházkovej a Markusa Mištinu.

Deň matiek Deň matiek.

Volanie bez poplatku Volanie bez poplatku.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

2018

Zájazd do Šumperka Misijné popoludnie v Prievidzi
Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici Ukončenie služby sestry farárky Blanky Kostelnej
Zborový deň Návšteva zo Súľova - hradnej
Detský biblický tábor VI. evanjelické dni vo Zvolene
Konfirmácia Majstrovstvá Európy v znalosti Biblie
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Zájazd do Čičmian

2017

Štedrý večer v Prievidzi Štedrý večer v Zemianskych Kostoľanoch
Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana Seniorátny deň v Martine
Stretnutie rodín na chate v Kamenci Konfirmácia
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Handlovej

2016

Vianoce v Prievidzi Poďakovanie za úrody
Zborový deň Stretnutie neordinovaných funkcionárov zborov v Žiline
Detský tábor Stretnutie rodín v Zemmianskych Kostoľanoch
Konfirmácia Výlet na Oravský hrad
Noc kostolov v Handlovej Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach
Víkend v Hanušovciach nad Topľou Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek
Krst Hanky Měrkovej Krst Laury Kajtárovej
Krst Zojky Prístavkovej Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Nitrianskom Pravne

2015

Vianoce Družobná návšteva z Hanušoviec nad Topľou
Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším Seniorálne stretnutie mužov
Zborový deň Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov
Požehnanie na začiatku školského roka Detský letný tábor
Dištriktuálny deň v Ružomberku Výstup na Kľak
Stretnutie rodín v Lelovciach Konfirmácia
Víkendový pobyt detí a dorastu na chate v Malinovej Brigáda na prievidzskej fare
Služby Božie na Myjave Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

2014

Vianoce v prievidzskom kostole Zborové stretnutie mužov
Družobná návšteva v Nesvadoch Seniorálne stretnutie mužov v Žiline
Misijné popoludnie ku Dňu starších Poďakovanie za úrody
Zborový deň Detský biblický tábor
Dištriktuálny deň v Martine Konfirmácia
Stretnutie rodín - opekačka v Lelovciach Stretnutie žien v Príbovciach
Zájazd do Trenčína a Uhrovca Oslava Dňa matiek
Zimné stretnutia konfirmandov Zachránený cez oheň

2013

Vianoce Zájazd do Modry
Tretie stretnutie bývalých konfirmandov Druhé stretnutie bývalých konfirmandov
Popoludnie na Bôriku Zájazd do Svätého Antona a Banskej Štiavnice
Misijné popoludnie ku Dňu starších Stretnutie bývalých konfirmandov
Návšteva z Nesvád Poďakovanie za úrody
Zborový deň Požehnanie na začiatku školského roka
Detský tábor Konfirmácia
Stretnutie rodín v Lelovciach Seniorálne stretnutie žien v Lazoch pod Makytou
Misijné popoludnie ku Dňu matiek Misijné popoludnie

2012

Pamiatka zosnulých Poďakovanie za úrody
Zájazd do Poľska Zborový deň
Letný detský kresťanský tábor Zmrzlinová párty v Handlovej
Konfirmácia Dušan Tóth v našom zbore
Stretnutie rodín Oslava Dňa matiek
Stretnutie rodín Ekumenické bohoslužby v Nitrianskom Pravne

2011

Vianoce v Prievidzi Vianoce v Domine
Stretnutie rodín v Handlovej Zlatá svadba Szenteovcov
Brigáda na fare v Zemianskych Kostoľanoch Zájazd do Krakova
Misijné popoludnie Poďakovanie za úrody
Zborový guláš Požehnanie pred začiatkom školského roka
Návšteva detí v nemocnici Dištriktuálny deň vo Východnej
Letný detský kresťanský tábor Brigáda na prievidzskej fare
Seniorálne stretnutie žien v Púchove Konfirmácia
Medzinárodný deň detí Stretnutie rodín - opekačka
Oslava Dňa matiek Druhé stretnutie rodín

2010

Letný detský kresťanský tábor Detská besiedka