ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Deti, mládež, rodina

Konfirmácia Konfirmácia.

Uvedenie Uvedenie novozvolených funkcionárov do služby.

Krst Krst Mii Procházkovej a Markusa Mištinu.

Deň matiek Deň matiek.

Volanie bez poplatku Volanie bez poplatku.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

2018

Zájazd do Šumperka Misijné popoludnie v Prievidzi
Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici Ukončenie služby sestry farárky Blanky Kostelnej
Zborový deň Návšteva zo Súľova - hradnej
Detský biblický tábor VI. evanjelické dni vo Zvolene
Konfirmácia Majstrovstvá Európy v znalosti Biblie
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Zájazd do Čičmian

2017

Štedrý večer v Prievidzi Štedrý večer v Zemianskych Kostoľanoch
Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana Seniorátny deň v Martine
Stretnutie rodín na chate v Kamenci Konfirmácia
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Handlovej

2016

Vianoce v Prievidzi Poďakovanie za úrody
Zborový deň Stretnutie neordinovaných funkcionárov zborov v Žiline
Detský tábor Stretnutie rodín v Zemmianskych Kostoľanoch
Konfirmácia Výlet na Oravský hrad
Noc kostolov v Handlovej Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach
Víkend v Hanušovciach nad Topľou Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek
Krst Hanky Měrkovej Krst Laury Kajtárovej
Krst Zojky Prístavkovej Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Nitrianskom Pravne

2015

Vianoce Družobná návšteva z Hanušoviec nad Topľou
Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším Seniorálne stretnutie mužov
Zborový deň Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov
Požehnanie na začiatku školského roka Detský letný tábor
Dištriktuálny deň v Ružomberku Výstup na Kľak
Stretnutie rodín v Lelovciach Konfirmácia
Víkendový pobyt detí a dorastu na chate v Malinovej Brigáda na prievidzskej fare
Služby Božie na Myjave Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

2014

Vianoce v prievidzskom kostole Zborové stretnutie mužov
Družobná návšteva v Nesvadoch Seniorálne stretnutie mužov v Žiline
Misijné popoludnie ku Dňu starších Poďakovanie za úrody
Zborový deň Detský biblický tábor
Dištriktuálny deň v Martine Konfirmácia
Stretnutie rodín - opekačka v Lelovciach Stretnutie žien v Príbovciach
Zájazd do Trenčína a Uhrovca Oslava Dňa matiek
Zimné stretnutia konfirmandov Zachránený cez oheň

2013

Vianoce Zájazd do Modry
Tretie stretnutie bývalých konfirmandov Druhé stretnutie bývalých konfirmandov
Popoludnie na Bôriku Zájazd do Svätého Antona a Banskej Štiavnice
Misijné popoludnie ku Dňu starších Stretnutie bývalých konfirmandov
Návšteva z Nesvád Poďakovanie za úrody
Zborový deň Požehnanie na začiatku školského roka
Detský tábor Konfirmácia
Stretnutie rodín v Lelovciach Seniorálne stretnutie žien v Lazoch pod Makytou
Misijné popoludnie ku Dňu matiek Misijné popoludnie

2012

Pamiatka zosnulých Poďakovanie za úrody
Zájazd do Poľska Zborový deň
Letný detský kresťanský tábor Zmrzlinová párty v Handlovej
Konfirmácia Dušan Tóth v našom zbore
Stretnutie rodín Oslava Dňa matiek
Stretnutie rodín Ekumenické bohoslužby v Nitrianskom Pravne

2011

Vianoce v Prievidzi Vianoce v Domine
Stretnutie rodín v Handlovej Zlatá svadba Szenteovcov
Brigáda na fare v Zemianskych Kostoľanoch Zájazd do Krakova
Misijné popoludnie Poďakovanie za úrody
Zborový guláš Požehnanie pred začiatkom školského roka
Návšteva detí v nemocnici Dištriktuálny deň vo Východnej
Letný detský kresťanský tábor Brigáda na prievidzskej fare
Seniorálne stretnutie žien v Púchove Konfirmácia
Medzinárodný deň detí Stretnutie rodín - opekačka
Oslava Dňa matiek Druhé stretnutie rodín

2010

Letný detský kresťanský tábor Detská besiedka