ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Modlitby za zbor

Erb Bratia a sestry, tento zbor potrebuje Vaše modlitby. Ako zaznelo na konvente, chceli by sme Vás poprosiť o spoločnú modlitbu za náš zbor, za ľudí, ktorí by medzi nás mohli chodiť, avšak majú dôvody, prečo medzi nami nie sú. Prosme Pána, aby posilnil ich vieru, zdravie, skrátka pomohol im nájsť dôvod, prečo prísť. Chvíľa pre túto spoločnú modlitbu bola stanovená na stredu a sobotu medzi 19. a 20. hodinou. Keď sa teda v tomto čase ponoríte do rozhovoru s Pánom, rozpomeňte sa aj na svojich spolubratov a spolusestry v zbore tak s prosbou i poďakovaním, ale aj s vedomím, že v tejto chvíli nie ste vo svojich modlitbách k Bohu sami.

Ďakujeme!