ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Stretnutia mužov

Muži v zbore Impulzom pre stretávanie mužov v našom zbore bolo seniorátne stretnutie mužov v jeseni 2014. Dvaja naši delegáti, ktorí sa ho zúčastnili, prišli odtiaľ plní elánu a nápadov, ako to rozprúdiť aj u nás. A tak vďaka Milošovi Krpelanovi a MUDr. Petrovi Kajtárovi sme si to ešte do konca roka 2014 odskúšali. A možno povedať, že sme boli sami sebou prekvapení. Tak zvolenou formou, ako aj záujmom chlapov.
Stretnutia bývajú nepravidelne zhruba s mesačnou periodicitou. Začíname i končíme poďakovaním Bohu, že nás zhromaždil a požehnáva nám. Nosnou je biblická téma, ktorú si vždy pripraví niektorý z bratov. Diskusia býva veľmi živá a zapájajú sa aj tí mlčanlivejší z nás. No a zostáva čas aj na prebratie všeobecnejších tém, prípadne osobné diskusie v menších hlúčikoch. Na týchto stretnutiach už vzniklo mnoho nápadov na vnútornú misiu v zbore, ale boli pripravené aj celé akcie, ktoré sa potom realizovali. Niekedy sa duchovná časť posunie a začne sa drobnejšími prácami, ktoré je potrebné okolo kostola alebo fary vykonať.