ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Stretnutia mužov

Muži v zbore Impulzom pre stretávanie mužov v našom zbore bolo seniorátne stretnutie mužov v jeseni 2014. Dvaja naši delegáti, ktorí sa ho zúčastnili, prišli odtiaľ plní elánu a nápadov, ako to rozprúdiť aj u nás. A tak vďaka Milošovi Krpelanovi a MUDr. Petrovi Kajtárovi sme si to ešte do konca roka 2014 odskúšali. A možno povedať, že sme boli sami sebou prekvapení. Tak zvolenou formou, ako aj záujmom chlapov.
Stretnutia bývajú nepravidelne zhruba s mesačnou periodicitou. Začíname i končíme poďakovaním Bohu, že nás zhromaždil a požehnáva nám. Nosnou je biblická téma, ktorú si vždy pripraví niektorý z bratov. Diskusia býva veľmi živá a zapájajú sa aj tí mlčanlivejší z nás. No a zostáva čas aj na prebratie všeobecnejších tém, prípadne osobné diskusie v menších hlúčikoch. Na týchto stretnutiach už vzniklo mnoho nápadov na vnútornú misiu v zbore, ale boli pripravené aj celé akcie, ktoré sa potom realizovali. Niekedy sa duchovná časť posunie a začne sa drobnejšími prácami, ktoré je potrebné okolo kostola alebo fary vykonať.