ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Odkazy

ecav.sk Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.


tus.lutheran.sk Stránka Turčianskeho seniorátu.


melanchton.sk Portál Združenia evanjelických duchovných.


evanjelická verejnosť.sk Evanjelická verejnosť.


Evanjelický spevník Evanjelický spevník - aplikácia pre Android.


Červenica Evanjelická spojená škola internátna Červenica.


Martin Evanjelické gymnázium v Martine.


Prievidza Mesto Prievidza.


Handlová Mesto Handlová.


Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany.


Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Pravno.


Bojnice Mesto Bojnice.