ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Presbyterstvo

Administrátor zboru Mgr. Jozef Havrila st.   0918 828 356  
Zborový dozorca Hurný Štefan   0905 410 561 2025
Námestná farárka Mgr. Kostelná Blanka   0918 828 364  
Zborový kaplán Mgr. Emil Hankovský   0950 598 396  
Kurátor Ing. Junga Ivan   0915 867 093 2024
Presbyteri Bartová Renáta Zemianske Kostoľany 0915 145 152 2023
Bošková Judita Zemianske Kostoľany 046/546 68 98 2023
Briatková Emília Nitrianske Pravno 0907 681 081 2023
Ing. Eľko Bohuslav Prievidza 0904 249 489 2023
Juhanová Tatiana Handlová 0910 235 731 2023
Karola Jozef Prievidza 0915 601 779 2023
Kohútová Božena Zemianske Kostoľany 0915 512 517 2023
Krpelan Miloš Nitrianske Pravno 0915 472 576 2023
Ing. Kuneš Ján Zemianske Kostoľany 0919 222 027 2025
Ing. Majerík Peter Prievidza 0904 488 174 2023
Masár August Handlová 0908 225 521 2023
Měrka Marek Prievidza 0918 225 451 2023
Mikulášová Mária Prievidza 0907 599 368 2024
Mlčúchová Jarmila Zemianske Kostoľany 0902 086 214 2023
Pagáčová Anna Prievidza 0907 443 125 2023
Pilch Ján Prievidza 0948 666 362 2023
Ing. Pilch Ondrej Zemianske Kostoľany 0915 895 139 2023
Ing. Plachý Vladimír Zemianske Kostoľany   2025
Ruttmar Štefan Prievidza 0908 586 287 2025
Sýkorová Anna Zemianske Kostoľany 0944 381 656 2023
Ing. Šuňalová Marta Zemianske Kostoľany   2025
Wagnerová Ľudmila Handlová 0903 296 123 2023
Rok v poslednej kolónke predstavuje platnosť mandátu do.

Kantori Briatková Emília
Krpelanová Ivanka