ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemeVíkendovka pre mládež v Malinovej

Víkendovka POZOR! Vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených záujemcov sa termín víkendovky posunie. O tomto fakte Vás budeme určite v predstihu informovať.


Denný detský biblický tábor

Víkendovka Prebehne na fare v Prievidzi od 19. do 23. augusta s témou Veľký indiánsky poklad a je určený pre deti od 6 do 12 rokov. Účastnícky príspevok na celý týždeň je: na jedno dieťa 30,- €, pre dvoch súrodencov 50,- €, pre troch súrodencov 70,- €. V cene je obed, pomôcky, aj cestovné na plánovaný výlet.
Vyplnenú prihlášku aj s účastníckym príspevkom je potrebné odovzdať bratovi kaplánovi do 11. augusta.
Podrobné informácie a prihlášku zverejníme po 3. júni.


Dištriktuálny deň Východného dištriktu

Dištriktuálny deň Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV pozýva na Dištriktuálny deň, ktorý sa uskutoční 14. júla v Poprade. Jeho témou je Skrytý poklad. Popoludní prebehne predstavenie muzikálu s kresťanskou tématikou.
Náš zbor pripravuje na toto podujatie spoločný zájazd. Prihlásiť sa treba najneskôr do 30. júna v kostoloch alebo telefonicky na farskom úrade. Prosíme, čo najskôr!


Plán zborových aktivít na rok 2019

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2019. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
6. - Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
19. - Ekumenická pobožnosť v Prievidzi.

Február
24. - Výročný účtovný a volebný konvent.

Marec
2. - Inštalácia biskupov - zájazd do Zvolena.

Apríl
3. až 7. - Prochrist 2019 (Pre Teba) - kostol v Prievidzi.
28. - Vysviacka modlitebne v Handlovej.

Máj
8. - Zborová turistika (región Hornej Nitry).
12. - Deň matiek - rodinné služby Božie v Prievidzi.
26. - Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru na službách Božích v Prievidzi.

Jún
2. - 24. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.
16. - Konfirmácia v Zemianskych Kostoľanoch.
21. až 23. - Víkendovka pre mládež.

Júl
Rodinná grilovačka.
14. - Deň Východného dištriktu v Poprade.

August
19. až 23. - Detský tábor v Prievidzi.

September
8. - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.

Október
Stretnutia starších.
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prieivdzi.

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch (ekumenické modlitebné stretnutie).
3. - 283. výročie posvätenia artikulárneho kostola v Zemianskych Kostoľanoch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.
Posedenia pri kapustnici.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.