ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemePlán zborových aktivít na rok 2018

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2018. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
Ekumenické služby Božie.

Február
11. - Výročný účtovný konvent.

Marec
13. - PROCHRIST LIVE.

Máj
4. (až 6.) - Konferencia EVS 2018 v Piešťanoch.
7. - Zájazd do Čičmian.
10. - Vstúpenie Pána na nebo - služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.
12. - Kávička aj vo dvojici. Seniorátne stretnutie v Žiline.
13. - Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek. (Len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.)

Jún
3. - Stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu.
17. - Konfirmácia v Prievidzi.
29. (až 1. júla) - 6. evanjelické dni vo Zvolene.

Júl
16. (až 20. júla) - denný detský letný tábor.

August
30. (až 2. septembra) - Misijné dni Východného dištriktu v Starej Ľubovni.

September
8. - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.
16. - Dištriktuálny deň Východného dištriktu; Športová hala Poprad.

Október
13. - Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici.
20. - Misijné popoludnie v prievidzskom kostole.
27. - Celoslovenské stretnutie žien v Pezinku.
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch (16:00) a v Prieivdzi (17:30).

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch (od 15:00).
15. (až 18.) - Tajomstvo zodpovedného manželstva - 15. konferencia ROS ECAV v Tatranských Matliaroch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.