ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemeVíkendovka pre mládež v Malinovej

Víkendovka POZOR! Vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených záujemcov sa termín víkendovky posunie. O tomto fakte Vás budeme určite v predstihu informovať.


Denný detský biblický tábor

Víkendovka Prebehne na fare v Prievidzi od 19. do 23. augusta s témou Veľký indiánsky poklad a je určený pre deti od 6 do 12 rokov. Účastnícky príspevok na celý týždeň je: na jedno dieťa 30,- €, pre dvoch súrodencov 50,- €, pre troch súrodencov 70,- €. V cene je obed, pomôcky, aj cestovné na plánovaný výlet.
Vyplnenú prihlášku aj s účastníckym príspevkom je potrebné odovzdať bratovi kaplánovi do 11. augusta.
Podrobné informácie a prihlášku zverejníme po 3. júni.


Dištriktuálny deň Východného dištriktu

Dištriktuálny deň Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV pozýva na Dištriktuálny deň, ktorý sa uskutoční 14. júla v Poprade. Jeho témou je Skrytý poklad. Popoludní prebehne predstavenie muzikálu s kresťanskou tématikou.
Náš zbor pripravuje na toto podujatie spoločný zájazd. Prihlásiť sa treba najneskôr do 30. júna v kostoloch alebo telefonicky na farskom úrade. Prosíme, čo najskôr!


Plán zborových aktivít na rok 2019

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2019. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
6. - Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
19. - Ekumenická pobožnosť v Prievidzi.

Február
24. - Výročný účtovný a volebný konvent.

Marec
2. - Inštalácia biskupov - zájazd do Zvolena.

Apríl
3. až 7. - Prochrist 2019 (Pre Teba) - kostol v Prievidzi.
28. - Vysviacka modlitebne v Handlovej.

Máj
8. - Zborová turistika (región Hornej Nitry).
12. - Deň matiek - rodinné služby Božie v Prievidzi.
26. - Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru na službách Božích v Prievidzi.

Jún
2. - 24. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.
16. - Konfirmácia v Zemianskych Kostoľanoch.
21. až 23. - Víkendovka pre mládež.

Júl
Rodinná grilovačka.
14. - Deň Východného dištriktu v Poprade.

August
19. až 23. - Detský tábor v Prievidzi.

September
8. - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.

Október
Stretnutia starších.
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prieivdzi.

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch (ekumenické modlitebné stretnutie).
3. - 283. výročie posvätenia artikulárneho kostola v Zemianskych Kostoľanoch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.
Posedenia pri kapustnici.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.