ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo veľkonočnom období.

Pozývame Vás 28. apríla do Handlovej na vysviacku modlitebne, viac v sekcii Pripravujeme. V túto nedeľu na ostatných bohoslužobných miestach v zbore služby Božie nebudú!

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na zborovú turistiku.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemeVysviacka modlitebne v Handlovej

Handlová Bratia a sestry, pozývame Vás 28. apríla od 10. hodiny do Handlovej na vysviacku tamojšej modlitebne.
Odchod autobusu je zo Zemianskych Kostolian od kostola o 8:50, z Prievidze taktiež od kostola o 9:20. Na iných bohoslužobných miestach zboru v tento deň bohoslužby nebudú.


Zborová turistika

Turistika Pozvánka


Plán zborových aktivít na rok 2019

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2019. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
6. - Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
19. - Ekumenická pobožnosť v Prievidzi.

Február
24. - Výročný účtovný a volebný konvent.

Marec
2. - Inštalácia biskupov - zájazd do Zvolena.

Apríl
3. až 7. - Prochrist 2019 (Pre Teba) - kostol v Prievidzi.
28. - Vysviacka modlitebne v Handlovej.

Máj
8. - Zborová turistika (región Hornej Nitry).
12. - Deň matiek - rodinné služby Božie v Prievidzi.

Jún
2. - 24. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.
16. - Konfirmácia v Zemianskych Kostoľanoch.
21. až 23. - Víkendovka pre mládež.

Júl
Rodinná grilovačka.
14. - Deň Východného dištriktu v Poprade.

August
19. až 23. - Detský tábor v Prievidzi.

September
8. - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.

Október
Stretnutia starších.
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prieivdzi.

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch (ekumenické modlitebné stretnutie).
3. - 283. výročie posvätenia artikulárneho kostola v Zemianskych Kostoľanoch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.
Posedenia pri kapustnici.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.