ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Príspevok

Erb Cirkevný príspevok, prípadne milodar pre potreby zboru možno uhradiť aj prevodom alebo v hotovosti na číslo účtu SK9102000000000036432382 vo VÚB banke (kód banky 0200). Taktiež samozrejme aj v kostole, prípadne na farskom úrade. Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, uveďte do správy pre príjmateľa svoje meno, priezvisko a bydlisko kvôli identifikácii platby. Pokiaľ platíte príspevok za viacero období, prípadne viacero osôb, uveďte aj tieto skutočnosti.
Príspevok pre dospelých je od roku 2015 10,- €, pre deti do 18 rokov 5 €. Príspevok je možné zaplatiť v dvoch splátkach.
Milodar dobrovoľný.

Ďakujeme!