ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Príspevok

Erb Cirkevný príspevok, prípadne milodar pre potreby zboru možno uhradiť aj prevodom alebo v hotovosti na číslo účtu SK9102000000000036432382 vo VÚB banke (kód banky 0200). Taktiež samozrejme aj v kostole, prípadne na farskom úrade. Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, uveďte do správy pre príjmateľa svoje meno, priezvisko a bydlisko kvôli identifikácii platby. Pokiaľ platíte príspevok za viacero období, prípadne viacero osôb, uveďte aj tieto skutočnosti.
Príspevok pre dospelých je od roku 2015 10,- €, pre deti do 18 rokov 5 €. Príspevok je možné zaplatiť v dvoch splátkach.
Milodar dobrovoľný.

Ďakujeme!