ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Refomačné listy

Reformačné listy Každý z nás je členom niektorého cirkevného zboru ECAV na Slovensku. Väčšina z nás je aj zapojená do rôznych konkrétnych foriem zborových aktivít a služby. Sme radi, keď prichádzajú do našich kostolov noví ľudia a rodiny pre zvesť a evanjelium Ježiša Krista. Sme však konfrontovaní s realitou, v ktorej vidíme ako zásadne sa mení svet, naša cirkev a miesto, kde žijeme. V tejto dobe by sme prirodzene očakávali, že cirkev bude všemožne podporovať cirkevné zbory, každú formu práce a služby jej členov. Vývoj v ECAV na Slovensku ukazuje, že to nie je samozrejmé. Zarmucujú nás správy o rôznych kauzách, trestných oznámeniach a odvolávaní aktívnych predstaviteľov cirkvi. Niekto má možnosť prezentovať svoje názory v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier (EPST), niekto nie. Niekto musí dodržiavať predpisy a dohody, a niekto nemusí. Akoby sa cirkev rozdelila do dvoch táborov, privilegovaných a prenasledovaných. To, čo sa deje v cirkvi dnes, je boj o charakter a budúcnosť ECAV na Slovensku. Ochraňujme hodnoty reformácie, podporme spoločne obnovu ECAV na Slovensku.

Martin Kováč, člen zborového presbyterstva Bratislava Legionárska


2019

1 2 3 4

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32