ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Refomačné listy

Reformačné listy Každý z nás je členom niektorého cirkevného zboru ECAV na Slovensku. Väčšina z nás je aj zapojená do rôznych konkrétnych foriem zborových aktivít a služby. Sme radi, keď prichádzajú do našich kostolov noví ľudia a rodiny pre zvesť a evanjelium Ježiša Krista. Sme však konfrontovaní s realitou, v ktorej vidíme ako zásadne sa mení svet, naša cirkev a miesto, kde žijeme. V tejto dobe by sme prirodzene očakávali, že cirkev bude všemožne podporovať cirkevné zbory, každú formu práce a služby jej členov. Vývoj v ECAV na Slovensku ukazuje, že to nie je samozrejmé. Zarmucujú nás správy o rôznych kauzách, trestných oznámeniach a odvolávaní aktívnych predstaviteľov cirkvi. Niekto má možnosť prezentovať svoje názory v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier (EPST), niekto nie. Niekto musí dodržiavať predpisy a dohody, a niekto nemusí. Akoby sa cirkev rozdelila do dvoch táborov, privilegovaných a prenasledovaných. To, čo sa deje v cirkvi dnes, je boj o charakter a budúcnosť ECAV na Slovensku. Ochraňujme hodnoty reformácie, podporme spoločne obnovu ECAV na Slovensku.

Martin Kováč, člen zborového presbyterstva Bratislava Legionárska


2019

1 2 3 4

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32