ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Video

Kuneš Výročie posvätenia chrámu v Súľove - Hradnej - poďakovanie Ing. Jána Kuneša. (Formát MOV, čas 0:33.)

Hrivňák Výročie posvätenia chrámu v Súľove - Hradnej - príhovor Mgr. Mareka Hrivňáka. (Formát MOV, čas 1:40.)

Hrad prepevný Opera Hrad prepevný - záver. (Formát MOV, čas 1:09.)

Hrad prepevný Opera Hrad prepevný. (Formát MOV, čas 1:57.)

Martin Seniorátny deň v Martine - úvod. (Formát MOV, čas 1:13.)

Strom reformácie Vysadenie Stromu reformácie v Zemianskych Kostoľanoch. (Formát MOV, čas 2:28.)

Kostoľany 280. výročie Posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch - príchod duchovných. (Formát MOV, čas 0:30.)