ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo veľkonočnom období.

Pozývame Vás 28. apríla do Handlovej na vysviacku modlitebne, viac v sekcii Pripravujeme. V túto nedeľu na ostatných bohoslužobných miestach v zbore služby Božie nebudú!

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na zborovú turistiku.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Výročia

280. výročie posvätenia chrámu Pripomienka 280. výročia posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch a zasadenie Stromu reformácie.


600. výročie upálenia Pripomienka 600. výročia upálenia majstra Jana Husa.


Prievidza - 20. výročie 20. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.


Pamiatka reformácie 2012 Pamiatka reformácie 2012.


Zemianske Kostoľany - 275. výročie 275. výročie posvätenia kostola v Zemianskych Kostoľanoch.


Handlová - 20. výročie 20. výročie obnovenia bohoslužobného života v Handlovej.


Prievidza - 15. výročie 15. výročie posviacky kostola v Prievidzi.