ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zmrzlinová párty

V horúce nedeľné popoludnie 1. júla 2012 sa stretli deti a rodičia z nášho zboru v Handlovej na záver školského roku na Zmrzlinovej párty.
Deti si zaspievali niekoľko piesní, vypočuli si príbeh o priateľstve troch chlapcov, ktorí čelia hriechu a naučia sa porozumieť tomu, čo pre nich urobil Pán Ježiš na kríži. Potom odpoveďami na kvízové otázky ukázali, ako pozorne počúvali. Medzitým si rodičia v altánku urobili modlitebné stíšenie a využili čas na rozhovory.
A aká by to bola Zmrzlinová párty bez zmrzliny? Všetky deti dostali zmrzlinu, ktorú im vlastnoručne naservírovala teta Soňa - ich učiteľka v besiedke, alebo teta zmrzlinárka. Že nám všetkým zmrzlina veľmi chutila, o tom netreba pochybovať.
Po takomto osviežení nasledovali súťaže a hry. Deti sa poriadne vyšantili a nakoniec ako odmenu všetky dostali darček - fixky (tých nikdy nie je dosť).
Plánovali sme urobiť aj opekačku, no keďže bolo príliš horúco, vzdali sme to a uspokojili sme sa s výbornými koláčmi, ktoré priniesli mamičky.
Naša vďaka patrí Pánu Bohu za krásne prežité popoludnie, za to, že deti mohli po celý školský rok chodiť na besiedku a prajeme im, aby mohli aj počas prázdnin cítiť Božiu prítomnosť a užili si voľné dni.

Mgr. Blanka Kostelná