ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Tretie stretnutie mužov v našom zbore

V podvečer dňa 6. decembra 2014 sa na fare v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnilo v poradí tretie stretnutie mužov. Brat Ivan Junga si pripravil prednášku na tému: Realita či ilúzia? v duchu slov Evanjelia podľa Jána, 8. kapitola, verše 31., 32. a 36. Bratia aktívne debatovali a vyjadrovali sa k téme. Že brat Ivan nie je len vynikajúci rečník, ale i šikovný gitarista a spevák, svedčili prekrásne piesne, ktoré si zaspieval spolu s ostatnými bratmi. Prítomných zaujal aj citát z diela Dr. Martina Luthera O slobode kresťana: „Kresťan je služobným pánom nad všetkými vecami a nie je nikomu poddaný. Kresťan je služobným otrokom všetkých vecí a je každému poddaný." Záver stretnutia patril vzájomným rozhovorom a občerstveniu - obloženým chlebíčkom, zákuskom a palacinkám.

Dovetok administrátora. Poďakovanie patrí bratom zo Zemianskych Kostolian za vytvorenie príjemného prostredia, obzvlášť za pomazánku brata Beláka, zákusky od brata kaplána Pavlúsa, najmä však palacinky od najmladšieho z nás Janka Plachého. Ďakujeme!

Ing. Vladimír Plachý