ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zlatá svadba

Szenteovci 26. novembra 2011 si manželia Michal a Kristína Szente pripomenuli 50. výročie sobáša. Tento výnimočný a krásny deň prežili v kruhu svojich najbližších a spoločne prišli v Prievidzi do Božieho chrámu, aby poďakovali Pánu Bohu za jeho preveľkú milosť a zároveň prosili o požehnanie ďalšieho spoločného života.
V láske slúžte si vospolok." (List Galatským, 5. kapitola, 13. verš.) Tieto biblické slová naši jubilujúci manželia prežívali v minulosti, vo všetkých situáciách. Vtedy, keď sa spoločne tešili a radovali pri mnohých udalostiach vo svojej rodine. Vytvorili krásnu, harmonickú rodinu, vychovali deti, tešili sa zo spoločných úspechov ... No boli aj také úseky života, kedy jeden druhého museli podržať, keď sa nachádzali v ťažkostiach, chorobách, bolestiach a dokonca aj v ohrození života. Vtedy sa navzájom posilňovali, stáli pri sebe, podávali ruku jeden druhému, báli sa jeden o druhého, niesli navzájom svoje bremená, čím sa utužovala ich láska a verili, že Pán Boh je pri nich a neopustí ich.
Našim jubilantom do ďalších dní či rokov zo srdca želáme, aby vo vzájomnej láske a porozumení prežívali hojnosť Božej milosti. Nech ich Pán Boh požehná.

Mgr. Blanka Kostelná