ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Druhé stretnutie rodín v roku 2012

Stretnutie rodín V nedeľu 27. mája sme sa stretli s bratmi a sestrami o 15. hodine v Zemianskych Kostoľanoch na ďalšom stretnutí rodín nášho zboru. Témou stretnutia bol text zo Skutkov apoštolov, 19. kapitoly, 2. verš: „Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili?"
Na základe tejto otázky sme si vysvetlili: kto je Duch Svätý (osoba, Boh, darca života, pomocník) a aké obrazy sa používajú v Biblii pre Ducha Svätého (vietor, oheň, holubica).
Po výklade a spoločnom zamyslení nasledovali piesne, modlitby a rozhovory. Vďaka Bohu za požehnané spoločné chvíle.

Miloš Krpelan

Druhé stretnutie rodín v roku 2012

Stretnutie rodín V nedeľu 27. mája sme sa stretli s bratmi a sestrami o 15. hodine v Zemianskych Kostoľanoch na ďalšom stretnutí rodín nášho zboru. Témou stretnutia bol text zo Skutkov apoštolov, 19. kapitoly, 2. verš: „Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili?"
Na základe tejto otázky sme si vysvetlili: kto je Duch Svätý (osoba, Boh, darca života, pomocník) a aké obrazy sa používajú v Biblii pre Ducha Svätého (vietor, oheň, holubica).
Po výklade a spoločnom zamyslení nasledovali piesne, modlitby a rozhovory. Vďaka Bohu za požehnané spoločné chvíle.

Miloš Krpelan