ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Družobná návšteva z Nesvád

6. októbra 2013 sme v našom cirkevnom zbore v Zemianskych Kostoľanoch privítali bratov a sestry z cirkevného zboru Nesvady a zároveň sme nadviazali vzájomné priateľstvo.
Služby Božie sa začali o 9:30 hodine. Liturgovala domáca sestra farárka Blanka Kostelná, kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Mária Popičová, spoločný spev a liturgiu hudobne sprevádzal brat Nebojsa Popič z Nesvád. Po službách Božích prišli aj obyvatelia Zemianskych Kostolian, a tak sa kostol úplne zaplnil. A už sme sa mohli započúvať do krásnych piesní, v ktorých znela chvála a oslava Pána Boha v podaní družobného spevokolu.
Počas celého dopoludnia sme prijímali duchovný pokrm a prišiel čas, aby sme sa posilnili aj telesne. A tak sme našich hostí sprevádzali ešte do Prievidze, kde si pozreli náš kostol a vypočuli si jeho históriu. Pri chutnom obede bol čas na vzájomné rozhovory a vízie do budúcnosti.
Vďaka za tento krásny deň patrí predovšetkým Pánu Bohu, že sme mohli prežiť vzácne chvíle v Jeho prítomnosti spolu s našimi hosťami, v ktorých sme spoznali milých a príjemných ľudí.

Mgr. Blanka Kostelná